Børnehus Gellerup

Entreprenør

Høgh & Sønberg A/S

Omfang

825 m2

Placering

Gellerup, Aarhus

Aflevering

...

Børne og sundhedshus gellerup

Børne- & Sundhedshus

Huset i Gellerup rummer blandt andet en daginstitution, en lægepraksis, en sundhedsklinik og Folkesundhed Aarhus Vest, der alle får glæde af kunsten. Med projektet 'Et sted er et netværk' forsøger Camilla Nørgård at forbinde ude og inde og fortid og nutid i et område i forandring. Projektet har stor fokus på lokalområdet og inddrager både bygninger og mennesker i udviklingen for at vise, at området er betydningsfuldt.